Pàgines de Ferreries

Pàgines Personals
ANTONI GUASCH BOSCH
(Ferreries - Menorca)

Bibliografia de Ferreries Llibres publicats per autors ferreriencs o que
tracten sobre Ferreries (s'hi exclouen els
llibres especialitzats editats fora de Menorca).
Ferreriencs Breu selecció de persones destacades en la
història cultural del poble de Ferreries. Pàgina en
construcció permanent.
Pregoners Pregoners de les festes de Sant Bartomeu de
Ferreries (24 d'agost).
Concurs Francesc d'Albranca Guanyadors i finalistes del concurs literari
"Francesc d'Albranca", que convoca anualment
l'Ajuntament de Ferreries des de 1982
Cartografia de Ferreries Plànol del casc urbà de Ferreries, del terme
municipal, mapa geològic de Ferreries...
Eleccions municipals a Ferreries Candidats i resultats de les eleccions municipals
des de les primeres eleccions de l'etapa demo-
cràtica (1979)
Auca de sa Història de Ferreries Sa història de Ferreries contada en forma de
gloses (Llorenç Febrer Rotger) i dibuixos
(Carlos Mascaró)
Concurs dibuix St Bartomeu Obres i guanyadors del concurs de dibuix
Festes de Sant Bartomeu de Ferreries
Concurs fotografia St Bartomeu Obres i guanyadors del concurs de fotografia
Festes de Sant Bartomeu de Ferreries
Quins coverbos! La companyia de teatre de Ferreries: obres
estrenades.
Mostra de joves intèrprets Mostra de Joves intèrprets de Música Clàssica
"Festes de Sant Bartomeu": intèrprets, peces
i autors
Concurs pintura St Bartomeu Obres guanyadores del Concurs de Pintura de
Sant Bartomeu: títol, autor/a...

Premi investigació sobre Ferreries Treballs (i autors/es) guanyadors del
Premi d'Investigació sobre Ferreries

Calaix de sastre Gent de Ferreries (pendent d'ordenació):
esportistes, directors de centres, presidents
d'entitats culturals...

El meu reconeixement a REVISTA DE FERRERIES, d'on he obtingut abundat informació i material gràfic
per a la construcció d'aquestes pàgines


Tornada al menú principal