Concurs literari

Francesc d'Albranca

1982 - 1989


De moment no he pogut aconseguir les actes corresponents als anys 1982 a 1985. Això explica les mancances de la majoria de les dades corresponents a aquest període. Així i tot, agraesc l'esforç i l'ajuda que m'han prestat Antònia Florit (bibliotecària) i Maria Pons (funcionària municipal). Confio que algun dia obtindrem les ditxoses actes.

 

Any 1982 (I)

Categoria Títol Autor
A - 1r premi ? ?
B - 1r premi ? ?
C - Prosa ? Joan Coll ?

Membres del jurat:

Any 1983 (II)

Categoria Títol Autor
A - 1r premi ? ?
B - 1r premi ? ?
C - Prosa ? ?

Membres del jurat:

Any 1984 (III)

Categoria Títol Autor
A - 1r premi
A - Accèssit 1r
A - Accèssit 2n
La escuela de todos
El tren
La rosita de la Primavera
Rosendo Coll Pons
Gustau Marquès Pons
Mª José López Cubero
B - 1r premi
B - Accèssit
Colom Rosa
Han asesinado a Sir James
Maria Coll Villalonga
Angela González Vidal
C - 1r premi
C - 2n premi
L'Instrumentista
Com a flor de cascall
Biel Mercadal
Joan Pons Pons

Rosendo Coll
Pons

Maria Coll
Villalonga

Biel Mercadal
-

Membres del jurat:


Miquel Carreras
Torrent

Milagros Vega
Martínez

Joan F. López
Casasnovas

Manuel Monerris
Barberà

Xisca Florit
Barber (Sec.)

 

Any 1985 (IV)

Categoria Títol Autor/a
A - 1r premi Historia de un zapato Juan Carreras Allès
B - 1r premi La tortuga y el caracol Fanny Moll
C - Prosa
(1r premi compartit)
Assassinat d'un negre amb els ulls blaus
Eines i feines del camp
Joan Pons Pons
Llorenç Febrer

Juan Carreras

Fanny Moll

Joan Pons

Llorenç Febrer

Membres del jurat:

 

Any 1986 (V)

Categoria Títol Autor/a
A - 1r premi
A - Accèssit
A - Accèssit
En un matí de pluja
Jo tenc que emprar ulleres
Història de Ferreries
Núria Rotger Coll
David Sintes Febrer
E. Martí, U. Pons, A. Martínez, C. Castillo
B - 1r premi
B - 1r premi
Micolau el dits torts
Petites històries d'un passat ferrerienc
Toni Rotger Coll
Josep Febrer Marquès
C - Narració (desert)
C - Poesia
(desert)
C - Investigació - 1r premi
C - Investigació - Accèssit
-
-
La joventut de Ferreries
Evolució constant d'un poble
-
-
E. Allès, M. Coll, J. Carreras i B. Barber
?

Núria Rotger

Toni Rotger

Elies Allès

Moisès Coll

Josep Carreras

Biel Barber

Membres del jurat:


Joan F. López
Casasnovas

Leo Florit
Coll

Florenci Sastre
Portella

Manuel Monerris
Barberà

Ponç Pons
Giménez

 

Any 1987 (VI)

Categoria Títol Autor
A - 1r premi
A - Accèssit
A - Accéssit
El viatge amb un llibre
Sí a la paz, no a la violencia
La filleta en el país de la netedat
Francesc Febrer Salord
Iván Serra, U. Pons, Mª C. Pons, S. Martínez i E. Martí
Isabel Marquès
B - 1r premi
B - 2n premi
B - Accèssit
B - Accèssit
Contes per a petits
El Dídac i els seus viatges
Cinc somnis
Set contes per a set néts
Joana Seguí Coll
Raquel Marqués Diez
Joana Morlà Allès
Yolanda Rotger Bagur i Elisa Camps Pons
C - Prosa
C - Poesia
L'home callat
Versos errants en la cerca de nom
Joan Pons Pons
Llorenç Ferrer Monjo

Francesc Febrer

Joana Seguí

Joan Pons

Llorenç Ferrer

Membres del jurat:


Miquel Carreras
Torrent

Pere Melis
Pons

Pilar Vinent
Barceló

Ponç Pons
Giménez

Antònia Florit Pons
(Secretària)

 

Any 1988 (VII)

Categoria Títol Autor/a
A - Accèssit
A - Accèssit
Na Maria Jesús
Lluitem per la Naturalesa
Pilar Camps Florit
Jordi Suàrez Grumé i Ana Marquès Hidalgo
B - 1r premi
B - Accèssit
B - Accèssit
La CAM
El paradís de les poesies
Amor a la natura
Esperança Pallicer Pons
Marcelo Coll Marquès
Carlos Coll Florit
C - Prosa (desert)
C - Poesia
-
Cançons de llàgrimes per una història d'amor
-
Iskra Ligüerre Casals

Esperança Pallicer

Iskra Ligüerre

Membres del jurat:

Any 1989 (VIII)

Categoria Títol Autor/a
A - 1r premi
A - Accèssit
A - Accèssit
A - Accèssit
Les joguines s'escapen
Salvem la naturalesa
Menorca s'ha assecat
La aventura de crear cuentos a través del garabato
Sílvia Pons Martí i Mercè Al.lès Pons
Cebedeo Pons Marquès
Josep Coll Martí
Alumnes de 5è del col.legi St Francesc
B - 1r premi
B - Accèssit
B - Accèssit
B - Accèssit
En Joan quan hi va entrar
La família dels llibres feiners
Menorca
Vivir
Damià Rotger Florit
Francesc Febrer Salord
Carlos Coll Florit
Sandra Taboada Febrer
C - Prosa
C - Poesia
(desert)
Les coses simples
-
Joan Pons Pons
-

Sílvia Pons

Mercè Al.lès

Damià Rotger

Joan Pons

Membres del jurat:


Carles Barber
Moll

Lluís Casasnovas
Marquès

Josep
Portella

Martí Martí
Llufriu

Antònia Florit
Pons (Secr.)


1990 - 1994 1995 - 1999 2000-04

 

Bibliografia de Ferreries Ferreriencs Pregoners Sant Bartomeu Concurs Francesc d'Albranca
Cartografia de Ferreries Eleccions municipals Auca història de Ferreries Concurs dibuix St Bartomeu
Concurs fotografia St Bartomeu Teatre: Quins coverbos! Mostra joves intèrprets Concurs pintura St Bartomeu
Premi Investigació sobre Ferreries Varis: Calaix de sastre