Premi d'Investigació sobre Ferreries


 

Any 1987

Títol: Noms de les tanques dels llocs del terme de Ferreries
Autors: Antoni Bonet i Antoni Picó

Nota: El llibre es va publicar molt més tard (any 2002)

 

Bienni 1988 - 1989

Títol: Estructura demogràfica de Ferreries (1801-1850)
Autors: Florenci Sastre Portella i Miquel Àngel Casasnovas Camps

Nota: El llibre es va publicar anys més tard (1997)


Bienni 1990 - 1991

Declarat desert

 


Bienni 1992 - 1993

Declarat desert?

 


Bienni 1994 - 1995

Títol: De capellans, misses i ànimes a Ferreries. Fotografia d'un poble de finals del segle XVIII
Autor: Miquel Àngel Marquès


Bienni 1996 - 1997

Títol: La construcció d'escoles a Ferreries
Autor: Esperança Pallicer Pons


Bienni 1998 - 1999

Declarat desert?

 


Bienni 2000 - 2001

Títol: Les Ferreries (1301-1850), el camí cap a la seva plenitud
Autor: Joan Janer Martí

 


Bienni 2006 - 2007

Títol: Història i estadística del CE Ferreries (1923-2007)
Autors: Pere Pallicer Rotger i Joan Lluís Martí

 

 

 

 

Bibliografia de Ferreries Ferreriencs Pregoners Sant Bartomeu Concurs Francesc d'Albranca
Cartografia de Ferreries Eleccions municipals Auca història de Ferreries Concurs dibuix St Bartomeu
Concurs fotografia St Bartomeu Teatre: Quins coverbos! Mostra joves intèrprets Concurs pintura St Bartomeu
Premi Investigació sobre Ferreries Varis: Calaix de sastre Programes festes