AUCA DE SA HISTÒRIA DE FERRERIES


1301
Jaume II de Mallorca,
que Menorca governava,
sa creació d'una parròquia
a ses Ferreries ordenava,
en s'origen de nostra història
açò n'és una gran dada.
1705 - 1706
Començant l'any mil set-cents
una nova església alçaven
al patró Sant Bartomeu
els ferreriencs que hi habitaven,
era el començament
del poble que tenim ara


1769
Per la part de Migjorn Gran
uns pagesos ferreriencs
que la terra treballaven,
eren persones de seny
i molt el camp s'estimaven,
un poble nou hi fundaren.
1863
Ferreries va creixent
i a poc a poc es fa gran
se'n fan cases i carrers,
però tan pagesos com menestrals
tots volen ser independents
des poble des Mercadal.


1865
Aquest any s'anava fent
una gran casa a sa Plaça,
li dirien s'Ajuntament
o també dalt la Sala
va quedar tothom content
de la gent que comandava.
1903
Va ser un any d'eleccions
i els republicans van guanyar
però ses bandes de música
gran baralla van armar
i amb trompetes i tambors
quasi es van esgarriar.


1904
Va ser as carrer Nou,
carrer del degà Febrer
on van fer un casino nou
i un bon teatre també
per fer comèdia i renou
i que la gent s'ho passàs bé.
1915
Va ser amb una tempestat
que el campanar es va esfondrar,
com que un llamp el va tocar
va quedar ben destroçat,
sa creu i tot va volar
amb què estava coronat.


1921
Dues fàbriques de sabates
a Ferreries van posar,
emperò sense ses màquines
que avui en dia hi ha.
Açò seria una feina
per també guanyar-se el pa.
1923
Va ser per l'any vint-i-tres
que per sant Bartomeu van fer
el primer partit de futbol:
ferreriencs contra alaiorencs
van jugar fins post el sol
i la gent s'ho passà molt bé.


1923
Un convent van aixecar
amb molt polides façanes
i un hort al seu costat,
en Quintana el va idear,
era per ses Franciscanes
i el poble molt va ajudar.
1926
En aquest any vint-i-sis
morí repentinament
l'ecònom Florit Janer
i al seu enterrament
gran gentada hi vingué,
ningú mai no ho havia vist.


1933
Per devers l'any trenta-tres
unes escoles van alçar
al final des carrer Fred,
açò molt ens va ajudar
a fer-ne un poble més entès
en s'escriure, llegir i comptar.
1948
Es primer "quarto" de bany
que a Ferreries van fer
va ser una novetat
que molts no van veure bé,
i va ser ben criticat,
però avui tothom en té.


1950 - 55
Hi havia manca de feina
i molts havien d'emigrar
a Migjorn o a Ciutadella
per feina poder trobar
al camp o a una fàbrica
per poder-se guanyar el pa.
1956
Era per l'any cinquanta-sis
que una neuada va fer,
ningú mai no ho havia vist,
ni feina es podia fer,
des dels grans als més petits
tothom jugava al carrer.


1956
També sa Bijuteria
la van fer per aquests anys,
també ses cases barates
pel poble anar millorant,
però per canviar de vida
molta gent deixava el camp.
1966
A l'església de sant Bartomeu
sa gent ja no hi cabia
el poble anava creixent.
Venent s'hort de sa rectoria
van invertir els doblers
per fer l'església de Santa Maria.


1978
Cinquanta-cinc anys després
d'haver-se edificat
es convent de ses Franciscanes
era tot ben esfondrat,
no hi van quedar ni façanes
ni s'hort que hi havia as costat.
1981
En va ser inaugurat
a una casa de sa Plaça
el local dels jubilats,
s'Associació de Veïns
que ho havia patrocinat
va fer una gran festassa.


Dibuixos:
Carlos Mascaró
Gloses:
Llorenç Febrer Rotger

 

Bibliografia de Ferreries Ferreriencs Pregoners Sant Bartomeu Concurs Francesc d'Albranca
Cartografia de Ferreries Eleccions municipals Auca història de Ferreries Concurs dibuix St Bartomeu
Concurs fotografia St Bartomeu Teatre: Quins coverbos! Mostra joves intèrprets Concurs pintura St Bartomeu
Premi Investigació sobre Ferreries Varis: Calaix de sastre Programes festes