Bibliografia de Ferreries

Llibres d'autors ferreriencs o que tracten sobre Ferreries


Aclariments

Aquestes pàgines són un intent de recopilació de tota la bibliografia de Ferreries. Valguin els següents aclariments sobre els límits que jo mateix m'he marcat -no sé si amb bon criteri- sobre el tipus de publicacions que s'inclouen:

 

Abans de 1985 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04

 

Bibliografia de Ferreries Ferreriencs Pregoners Sant Bartomeu Concurs Francesc d'Albranca
Cartografia de Ferreries Eleccions municipals Auca història de Ferreries Concurs dibuix St Bartomeu
Concurs fotografia St Bartomeu Teatre: Quins coverbos! Mostra joves intèrprets Concurs pintura St Bartomeu
Premi Investigació sobre Ferreries Varis: Calaix de sastre